powrót na stronę graficzną
PUP STARACHOWICE ::
skocz do góry

Strona Główna

Poniedziałek, 02 marca 2015 08:34

Komunikat dotyczący prac interwencyjnych

Piątek, 30 stycznia 2015 12:42

Plan szkoleń na 2015 rok

Piątek, 02 stycznia 2015 08:43

Informacja PIT-11

środa, 26 listopada 2014 12:52

Komunikat

Czwartek, 22 maja 2014 14:59

Komunikat

Wtorek, 18 lutego 2014 10:13

Informacja

Powiatowy Urzad Pracy w Starachowicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
więcej >>>
Strona: